സംസ്ഥാനസമിതി

മിനുട്ട്സ്

ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടി കേരള ഇടക്കാല സംസ്ഥാന ടീമിന്‍റെ നാലാമത്തെ മീറ്റിംഗിന്‍റെ മിനിട്ട്സ്

കാണുവാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ.

എന്താണീ

സ്വരാജ്

അധികാരം ജനപ്രതിനിധികളില്‍ നിന്നും ജനങ്ങള്‍ക്ക്(ഗ്രാമസഭയിലെ ജനങ്ങള്‍ക്ക്) എങ്ങനെ കൈമാറാം, യഥാര്‍ത്ഥ ജനാധിപത്യം എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം, എന്താണീ ഗാന്ധിജി വിഭാവന ചെയ്ത സ്വരാജ് എന്നൊക്കെ അറിയുവാന്‍ സ്വരാജ് വായിക്കുക